przeczytaj
zapraszamy do:

O nas


Wśród wszechstronnie uzdolnionej młodzieży studiującej na wydziale Leśnym są również tacy, dla których muzyka obok przyszłego zawodu leśnika jest drugą prawdziwą pasją. To i z ich inicjatywy kilka lat temu została powołana przez Radę Wydziału Leśnego i rozpoczęła działalność Sekcja Etyki Tradycji i Zwyczajów Łowieckich, w ramach , której powstał Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Hagard", który poprzez grę sygnałów i muzyki myśliwskiej na rogach pragnie krzewić i kultywować chlubne tradycje i zwyczaje łowieckie nie tylko wśród młodzieży akademickiej ale również wśród myśliwych i leśników naszego regionu. Zespół zrzesza w swoich szeregach uzdolnionych muzycznie studentów z obu kierunków i różnych lat studiów Wydziału Leśnego. Działalność Zespołu w pełni aprobują i wspierają finansowo władze uczelni. Zespół "Hagard" swoją grą na rogach myśliwskich uświetnia wszystkie uroczystości na Wydziale Leśnym i Akademii Rolniczej, a także prezentuje swoje umiejętności na różnych Ogólnopolskich i regionalnych konkursach i festiwalach muzyki myśliwskiej. Działa także poza granicami uczelni, swym występem wzbogaca także liczne uroczystości organizowane przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie oraz liczne koła łowieckie na terenie Polski południowej. Artystyczną opiekę nad zespołem sprawuje zawodowy muzyk z wyższym wykształceniem o specjalności instrumentów dętych. Potrzeby zespołu są bardzo duże, od wyposażenia w profesjonalny sprzęt muzyczny do całkowitego umundurowania zespołu i nie w pełni mogą być pokryte ze środków władz uczelni i wydziału. Dlatego zespół w miarę możliwości samodzielnie zdobywa środki finansowe do różnych sponsorów i darczyńców. Dziękując za to i mając świadomość, że ich hojność i zrozumienie pozwoli na kontynuowanie i rozwój zamiłowań muzycznych studentów, którzy po ukończeniu studiów jako leśnicy i myśliwi będą propagatorami i nauczycielami pięknych tradycji i zwyczajów łowieckich w terenie.

Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór

Opiekun sekcji
dr inż. Tadeusz Kubacki


Podajemy konto uczelni:
B.P.H P.B.K S.A. IV Oddział Kraków
Nr r-k 911060 0076 0000 3200 0046 7965
Z dopiskiem: darowizna dla Sekcji Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich
zobacz zdjęcia
przeczytaj
Na królewskim zamku -
Prof. Antoni J. DziatkowiakHAGARD
Oferujemy oprawę muzyczną:
- polowań zbiorowych (dewizowych, wigilijnych, hubertowskich)
- imprez i bali myśliwskich
- myśliwskich uroczystości okolicznościowych
- mszy hubertowskich
- pogrzebów

kontakt


Copyright: Michał Szczocarz - gilmo@vp.pl